Familjescouting

Familjescouting innebär att barn under skolåldern deltar med en vuxen i scoutverksamhet. Familjescoutpatrullen kan träffas t.ex. en gång i månaden och syftet med verksamheten är att vuxna och barn ska ha en gemensam hobby. Läs mer...

 

Jakobstads flickscouter startade upp familjescouting september 2023. Familjescouting är till för barn under skolåldern och deras familjer. 

Vi träffas en gång i månaden och gör scoutiga saker tillsammans (exempelvis utforskar naturen, testar på hajkmat, gör upp eld eller vandrar). Vi tar i beaktande gruppen och årstiderna gällande program. Träffarna är ca 2-3 timmar långa beroende på vad vi gör.