Medlemsansökan genom denna länk: 

 

Vi fyller på våra patruller hösten 2023! Nyhet: Familjescouting börjar i september!

 

Kåren är uppdelad i flera olika patruller. Patrullerna följer FiSSc’s (Finlands Svenska Scouter) åldersgruppsindelning. Varje åldersgrupps veckovisa program baserar sig på scoutprogrammet som är framtaget av FiSSc. Programmet är varierande och lämpar sig för den aktuella åldersgruppen. Förutom patrullens egna möten så gör kåren även aktiviteter tillsammans, exempelvis utfärder, hajker och andra sammankomster.

 

Kårens patruller höstterminen 2023

 

Patrull Grodorna 

- Scouter i åldrarna 7-11 år, d.v.s. både vargungar och äventyrsscouter.

- Höstens tema är jag själv, andra och samhället. Vårens tema är överlevnad.

- Möten onsdagar kl. 17:00-18:00

-  Patrullen far på utfärd åtminstone en gång i månaden. Utöver veckomöten och utfärder åker patrullen även på hajk och andra aktiviteter.P

 

Patrull Skogsmusarna 

- Scouter i åldrarna 12-15 år, d.v.s. spejarscouter.

- Höstens tema är samhälle, med möten som berör bl.a. sociala medier, den egna ekonomin och scoutens möjligheter att påverka.

- Möten fredagar kl. 16:00-17:15.

- Patrullen far på utfärd åtminstone en gång i månaden. Utöver veckomöten och utfärder åker patrullen även på hajk och andra aktiviteter.

 

Patrull Tigertassarna och Nattugglorna

- Scouter i åldrarna 16-22 år, d.v.s. explorer- och roverscouter.

- Scouterna deltar i kårverksamheten och har ibland eget program. Önskvärt skulle vara att öka antalet scouter i denna patrull för att få ihop fint program, t.ex. månadsvis.

- Patrullen kan åka ut på utfärder och hajker på egen hand utanför kårprogrammet.

 

Vuxen- och ledarpatrullen 

- Scouter i åldrarna 23 år och äldre.

- Scouterna planerar och förverkligar kårens verksamhet för patrullerna. De vuxna åker även ut på egna utfärder och ordnar egna aktiviteter.

 

Familjescouting

- Jakobstads flickscouter startar upp familjescouting september 2023. Familjescouting är till för barn under skolåldern och deras familjer. 

- Vi träffas en gång i månaden och gör scoutiga saker tillsammans (exempelvis utforskar naturen, testar på hajkmat, gör upp eld eller vandrar). Vi tar i beaktande gruppen och årstiderna gällande program. 

- Träffarna är ca 2-3 timmar långa beroende på vad vi gör.

- Är du intresserad av Familjescouting kom på föräldraträff den 29.8 Kl 19 (vid kårlokalen, skorpan) för att få mer info. Första familjescoutstillfället är den 9.9 Kl 9:30 (träff vid kårlokalen).

 

 

 

Om du är intresserad av vår verksamhet kan du kontakta oss på jstadsflickscouter@hotmail.com eller skicka in en medlemsansökan genom länken ovan. 

 

 

 

Kårens ledare är utbildade för sina uppdrag och har gått kursen Tryggt Tillsammans. Läs mer om kursen Tryggt Tillsammans här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/tryggt-tillsammans/